S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o ukončení procesu výběru sub-projektů předložených do výzvy č. 2 Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví

Vytvořeno: 15. 9. 2014 Poslední aktualizace: 15. 9. 2014

Dne 25. 8. 2014 proběhlo jednání Hodnotící komise pro výběr sub-projektů v rámci výzvy č. 2 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví.

Hodnotící komisi bylo předloženo 20 Žádostí, které v rámci expertního hodnocení získaly více než 70 ze 100 možných bodů. Hodnotící komise doporučila k financování 18 sub-projektů, 2 sub-projekty nedoporučila k financování.

Sub-projekty doporučené Hodnotící komisí k financování byly schváleny rovněž poradou vedení Ministerstva zdravotnictví.

Seznam doporučených a náhradních sub-projektů je uveden v příloze č. 1.

Přílohy