S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Oznámení o ukončení procesu výběru sub-projektů předložených do výzvy č. 2 Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví

Vytvořeno: 15. 9. 2014 Poslední aktualizace: 15. 9. 2014

Dne 25. 8. 2014 proběhlo jednání Hodnotící komise pro výběr sub-projektů v rámci výzvy č. 2 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví.

Hodnotící komisi bylo předloženo 20 Žádostí, které v rámci expertního hodnocení získaly více než 70 ze 100 možných bodů. Hodnotící komise doporučila k financování 18 sub-projektů, 2 sub-projekty nedoporučila k financování.

Sub-projekty doporučené Hodnotící komisí k financování byly schváleny rovněž poradou vedení Ministerstva zdravotnictví.

Seznam doporučených a náhradních sub-projektů je uveden v příloze č. 1.

Přílohy