S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Oznámení o prodloužení hodnotícího procesu projektů z 13. výzvy 3.2 IOP

Vytvořeno: 12. 8. 2013 Poslední aktualizace: 12. 8. 2013

Ministerstvo zdravotnictví, jako zprostředkující subjekt Integrovaného operačního programu, informuje žadatele o dotaci, kteří předložili projekt do 13. výzvy 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví IOP o prodloužení hodnotícího procesu. Předpokládaný termín jednání Hodnotící a Výběrové komise IOP je stanoven na září 2013, a to s ohledem na nutnost odborného personálního  zastoupení členů komisí (zástupci věcně příslušných odboru MZ ČR, odborných společností, svazu měst a obcí, NNO aj.). O výsledcích hodnotícího procesu budete informováni dle postupů uvedených v Příručce pro žadatele a příjemce.