Oznámení o možnosti prodloužení sub-projektů MGS

Vytvořeno: 12. 10. 2015 Poslední aktualizace: 12. 10. 2015

Na základě schválení ze strany Kanceláře finančních mechanismů je možná žádat o prodloužení sub-projektů MGS v odůvodněných případech až do 30. 4. 2017. Žádost o prodloužení sub-projektu je nezbytné zaslat nejpozději do konce měsíce března 2016, případně alespoň 1 měsíc před datem ukončení sub-projektu.