S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Označení odbornosti klinický logoped zůstává nedotčeno

Vytvořeno: 5. 12. 2019 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Zákon č. 284/2018 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 96/2004 Sb., provedl legislativně – technickou formální úpravu spočívající ve vypuštění označení specialisty „Klinický logoped“ ze zákona, jejímž účelem bylo sjednocení systematiky právní úpravy. Označení specialisty Klinický logoped již bylo uvedeno v nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb., (dále jen „nařízení vlády č. 31/2010 Sb.).

Zákon č. 96/2004 Sb. tak upravuje podmínky vzdělávání a označení nelékařských zdravotnických povolání s odbornou způsobilostí, včetně Logopeda ve zdravotnictví.

Na základě zákonného zmocnění jsou pak v nařízení vlády č. 31/2010 Sb., uvedeny názvy oborů specializačního vzdělávání a označení odborností všech zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, včetně oborů a označení odbornosti specialisty Klinická logopedie – Klinický logoped.

Výše uvedená legislativně technická úprava nemá na označení odbornosti, práv, natož vážnost jednotlivých specialistů žádný vliv. Není také důvod ani pro provádění změny označení specialisty v dokumentech, vizitkách ani jmenovkách.

Osoba, která zdárně ukončila specializační vzdělávání v oboru Klinická logopedie atestační zkouškou, získala tímto specializovanou způsobilost v oboru Klinická logopedie a je oprávněna užívat označení Klinický logoped.