S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

OVĚŘOVACÍ DOTAZNÍK PRO ODEZVU NEMOCNIC NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Vytvořeno: 14. 1. 2016 Poslední aktualizace: 14. 1. 2016

HOSPITAL EMERGENCY RESPONSE CHECKLIST AN ALL-HAZARDS TOOL FOR HOSPITAL ADMINISTRATORS AND EMERGENCY MANAGERS“.

Dokument nabízí praktický nástroj pro plánování vhodných opatření, která mají být provedena v nemocnicích nebo obecněji ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů jednodenní a akutní lůžkové péče v případě mimořádných událostí s hromadným příjmem postižených osob a tak napomoct k lepší přípravě na ně a jejich účinnějšímu zvládání.

Doporučení jsou spíše určena pro střední až velkou nemocnici s mnoha specializovanými odděleními a měla by být podle specifických potřeb každou nemocnicí upravena podle místních podmínek a organizace.  Jednotlivá doporučení jsou určena převážně těm oblastem, které jsou klíčové při zajištění poskytování zdravotních služeb v době mimořádné události. Záměrem dokumentu je ukázat odpovědným pracovníkům základní směry mobilizace a organizace všech dostupných zdrojů za účelem zvládnutí mimořádné události, a to včetně stanovení odpovědnosti za jednotlivé kroky a úkoly.

Dokumentem je sledováno naplnění několika základních cílů:
 stimulovat nemocnice, aby započaly se všemi činnostmi připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací;
 sestavit základní postupy pro řešení mimořádné události a obnovy po ní;
 vymezit minimální standardy, které by měly být v době přípravy na řešení i při samotném řešení mimořádné události dodrženy;
 dosáhnout toho, aby nemocnice byly schopny poskytovat zdravotní péči všem pacientům a ve všech situacích včetně těch mimořádných.

Přílohy