S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Otevřená výzva k předkládání žádostí o členství v Evropských referenčních sítích

Vytvořeno: 4. 10. 2019 Poslední aktualizace: 4. 10. 2019

Evropská komise vyhlásila 30. září 2019 výzvu k předkládání žádostí o členství v Evropských referenčních sítích (European Reference Networks, ERNs). Poskytovatelé zdravotní péče v Evropě mají dva měsíce na to, aby se připojili ke stávajícím ERNs – virtuálním sítím, které sdružují poskytovatele zdravotní péče v celé Evropě za účelem řešení komplexních nebo vzácných onemocnění vyžadujících vysoce specializovanou léčbu a soustředění znalostí a prostředků.

Dosud bylo schváleno 24 evropských referenčních sítí, do kterých se zapojilo přes 900 vysoce specializovaných zdravotnických pracovišť z více než 300 nemocnic a 26 členských států.

Tato výzva je příležitostí k rozšíření pokrytí stávajících sítí, a to jak z geografického hlediska, tak z hlediska zahrnutí dalších onemocnění, čímž se rozšíří okruh pacientů, kteří budou moci z referenčních sítí profitovat.

Potenciální žadatelé o členství v některé z existujících 24 sítí naleznou všechny relevantní informace na vyhrazené webové stránce. Na webové stránce je také uveden odkaz na online formulář žádosti, pokyny pro žadatele a nejčastěji kladené dotazy.

Uzávěrka pro překládání žádostí o členství je 30. listopadu 2019.