S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Otevřená výzva k předkládání žádostí o členství v Evropských referenčních sítích

Vytvořeno: 4. 10. 2019 Poslední aktualizace: 4. 10. 2019

Evropská komise vyhlásila 30. září 2019 výzvu k předkládání žádostí o členství v Evropských referenčních sítích (European Reference Networks, ERNs). Poskytovatelé zdravotní péče v Evropě mají dva měsíce na to, aby se připojili ke stávajícím ERNs – virtuálním sítím, které sdružují poskytovatele zdravotní péče v celé Evropě za účelem řešení komplexních nebo vzácných onemocnění vyžadujících vysoce specializovanou léčbu a soustředění znalostí a prostředků.

Dosud bylo schváleno 24 evropských referenčních sítí, do kterých se zapojilo přes 900 vysoce specializovaných zdravotnických pracovišť z více než 300 nemocnic a 26 členských států.

Tato výzva je příležitostí k rozšíření pokrytí stávajících sítí, a to jak z geografického hlediska, tak z hlediska zahrnutí dalších onemocnění, čímž se rozšíří okruh pacientů, kteří budou moci z referenčních sítí profitovat.

Potenciální žadatelé o členství v některé z existujících 24 sítí naleznou všechny relevantní informace na vyhrazené webové stránce. Na webové stránce je také uveden odkaz na online formulář žádosti, pokyny pro žadatele a nejčastěji kladené dotazy.

Uzávěrka pro překládání žádostí o členství je 30. listopadu 2019.