S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Otevřená výzva č. 2 k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů EHP 2014-2021 v Programu Zdraví

Vytvořeno: 3. 8. 2020 Poslední aktualizace: 26. 2. 2021

Oblast podpory: Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci.

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlašuje dne 24. července 2020 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví se zaměřením aktivit potencionálních projektů – žádostí o grant – do oblastí specifikovaných v textu výzvy.

Videozáznam z uskutečněných seminářů pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty v otevřených výzvách je k dispozici zde

Aktualizace příloh Výzvy

Zprostředkovatel programu Zdraví upozorňuje, že dne 8. 9. 2020 byly aktualizovány následující dokumenty v rámci Otevřené výzvy Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících: Kontrolní list (příloha výzvy č. 4) a Identifikace vlastnické struktury žadatele a osob jednajících jeho jménem (příloha pokynu č. 2).

Aktualizací byla odstraněna zmínka o úředně ověřeném podpisu plné moci k jednání za žadatele. Úředně ověřený podpis není Pokynem pro žadatele na plné moci vyžadován.

V příloze je k dispozici text výzvy, aktuální verze příloh výzvy včetně Pokynů pro žadatele lze nalézt zde

Přílohy