S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Organizacím pověřeným k zajištění atestačních zkoušek

Vytvořeno: 22. 3. 2018 Poslední aktualizace: 31. 1. 2023

V souladu s platnou Metodikou Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků za atestační zkoušky podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, vydanou Ministerstvem zdravotnictví v prosinci 2017, dochází ke změně způsobu vyplácení finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním organizace a průběhu atestačních zkoušek dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění.

Nově dojde k uvolnění finančních prostředků ze strany Ministerstva zdravotnictví až na základě čtvrtletně doručeného výkazu o skutečně vykonaných atestačních zkouškách u konkrétní pověřené organizace. Formulář výkazu je přílohou tohoto článku. Vyplněný výkaz je třeba doručit elektronicky datovou schránkou pv8aaxd odboru ONP nejdéle do 10. dne měsíce následujícího čtvrtletí, resp. do 30. listopadu pro čtvrté čtvrtletí.

Přílohy