S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9 do 14 hodin.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze prosíme o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním setkáním.

Organizacím pověřeným k zajištění atestačních zkoušek

Vytvořeno: 22. 3. 2018 Poslední aktualizace: 24. 6. 2020

V souladu s platnou Metodikou Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí finančních prostředků za atestační zkoušky podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, vydanou Ministerstvem zdravotnictví v prosinci 2017, dochází ke změně způsobu vyplácení finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním organizace a průběhu atestačních zkoušek dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění.

Nově dojde k uvolnění finančních prostředků ze strany Ministerstva zdravotnictví až na základě čtvrtletně doručeného výkazu o skutečně vykonaných atestačních zkouškách u konkrétní pověřené organizace. Formulář výkazu je umístěn na webu Ministerstva zdravotnictví. Vyplněný výkaz je třeba doručit elektronicky odboru ONP nejdéle do 10. dne měsíce následujícího čtvrtletí, resp. do 30. listopadu pro čtvrté čtvrtletí.

Přílohy