Oprava bezpečnostní hrozby v distribučním balíčku CZ-DRG v4 revize 1

Vytvořeno: 7. 1. 2022 Poslední aktualizace: 2. 2. 2023

Na základě identifikované potenciální bezpečnostní hrozby v softwarovém nástroji Pre-Grouper a nutnosti sjednocení číselníků Center vysoce specializované péče v rámci klasifikace CZ-DRG byla aktualizována verze CZ-DRG 4.0 revize 1.

Kompletní sada materiálů (distribučního balíčku) této verze byla nahrazena aktualizovanou opravenou sadou a je k dispozici ke stažení zde.

Detailní popis aktualizace je uveden v dokumentu 00__CZ-DRG_v4_r1_Duvodova_zprava_aktualizace_01_2022.pdf.

Dne 23. ledna 2023 byla vydána oprava distribučního balíčku CZ-DRG 4.0 revize 1. Důvodem je provedení úprav v softwarovém nástroji Pre-Grouper, které byly vyvolány nefunkčností dříve distribuovaných verzí programu po provedení upgrade prostředí Java 8 JRE na verzi vyšší než 341 (případně jiných obdobných verzí prostředí Java).