S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Životní prostředí: vyhlášené a plánované výzvy, harmonogram výzev

Vytvořeno: 27. 1. 2016 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Na níže uvedeným lincích mohou potencionální žadatelé o podporu získat podrobné informace o požadavcích vyhlášených výzev v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Operačního programu Životní prostředí. Dále je zde možné získat harmonogramy vyhlášení výzev pro rok 2015 a 2016 spolu s dalšími informacemi. V odkazech mohou žadatelé nalézt také další důležité informace k podání projektové žádosti či k podmínkám administrace samotného projektu.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

Harmonogram vyhlášených výzev pro rok 2015  a plánovaných výzev pro rok 2016 naleznete zde:

Další důležité dokumenty k realizaci projektu naleznete zde:

Podrobné informace a dokumenty k jednotlivým vyhlášeným a plánovaným výzvám naleznete zde:

Operační program Životní prostředí (OPŽP):

Harmonogram vyhlášených výzev pro rok 2015 a plánovaných výzev pro rok 2016 naleznete zde:

Další důležité dokumenty k realizaci projektu naleznete zde:

Podrobné informace k jednotlivým výzvám naleznete zde: