S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Odkazy

Vytvořeno: 4. 1. 2008 Poslední aktualizace: 2. 12. 2020

Referenční laboratoř přírodních léčivých zdrojů
Odd. minerálních vod
J.L.Dusíka 162, 353 01 Mariánské Lázně
tel.: 354 622 428

Odd. lázeňské mikrobiologie
Horova 3, 360 01 Karlovy Vary
tel:. 353 222 210

Odd. peloidů, plynů a org. látek
Ruská 172, 351 01 Františkovy Lázně
tel.: 354 542 442

Svaz minerálních vod
U trati 38/970, 100 00 Praha 10
Svaz minerálních vod

Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech
U Imperiálu 1, 360 90 Karlovy Vary

Svaz léčebných lázní ČR
MUDr. Eduard Bláha, prezident
sídlo: Jiráskova 17, 351 01 Františkovy Lázně
Svaz léčebných lázní ČR

Sdružení lázeňských míst ČR
Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň
Sdružení lázeňských míst ČR

Adresář zdravotnických zařízení vč. lázeňských
zveřejněn na serveru ÚZISu