S dotazy ke covid-19 se, prosím, obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. do 25. října 2020.

Oddělení uznávání kvalifikací – VLP / 3

Jméno / e-mail

Místnost

Patro

Telefon

Poláková Barbora, Mgr.
Vedoucí oddělení

460

4. p.

224 972 740

aprobační zkoušky § 34, ověřování znalosti českého jazyka § 35, povolení k výkonu lékařského povolání
na území ČR na dobu určitou § 36, zařazení do oboru §§ 19, 23; vydání průkazu odbornosti

437

4. p.

224 972 420

Renata Hejlová, Mgr.
odborná a specializovaná způsobilost §§ 24, 27, 28, osvědčení pro práci v zahraničí § 42, evropská směrnice 2005/36/ES

462

4. p.

224 972 915

uznání praxe dle § 5, odborná způsobilost § 7, specializovaná způsobilost §§ 11, 44, Čl. II.

461

4. p.

224 972 504


aprobační zkoušky § 34, ověřování znalosti českého jazyka § 35, povolení k výkonu lékařského povolání

na území ČR na dobu určitou § 36, zařazení do oboru §§ 19, 23; vydání průkazu odbornosti, Program VKZ

437

4.p.

224 972 401

Gorská Táňa, Mgr.
aprobační zkoušky § 34, ověřování znalosti českého jazyka § 35, povolení k výkonu lékařského povolání
na území ČR na dobu určitou § 36, zařazení do oboru §§ 19, 23; vydání průkazu odbornosti, Program VKZ

438 4.p. 224 972 968