S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9 do 14 hodin.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze prosíme o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním setkáním.

Oddělení uznávání kvalifikací – VLP / 3

Jméno / e-mail

Místnost

Patro

Telefon

Poláková Barbora, Mgr.
Vedoucí oddělení

460

4. p.

224 972 740

aprobační zkoušky § 34, ověřování znalosti českého jazyka § 35, povolení k výkonu lékařského povolání
na území ČR na dobu určitou § 36, zařazení do oboru §§ 19, 23; vydání průkazu odbornosti

437

4. p.

224 972 420

Renata Hejlová, Mgr.
odborná a specializovaná způsobilost §§ 24, 27, 28, osvědčení pro práci v zahraničí § 42, evropská směrnice 2005/36/ES

462

4. p.

224 972 915

uznání praxe dle § 5, odborná způsobilost § 7, specializovaná způsobilost §§ 11, 44, Čl. II.

461

4. p.

224 972 504


aprobační zkoušky § 34, ověřování znalosti českého jazyka § 35, povolení k výkonu lékařského povolání

na území ČR na dobu určitou § 36, zařazení do oboru §§ 19, 23; vydání průkazu odbornosti, Program VKZ

437

4.p.

224 972 401

Gorská Táňa, Mgr.
aprobační zkoušky § 34, ověřování znalosti českého jazyka § 35, povolení k výkonu lékařského povolání
na území ČR na dobu určitou § 36, zařazení do oboru §§ 19, 23; vydání průkazu odbornosti, Program VKZ

438 4.p. 224 972 968