S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oddělení akreditací – VLP / 2

Vytvořeno: 9. 3. 2017 Poslední aktualizace: 31. 8. 2020

Pávková Kateřina, Mgr.
vedoucí oddělení
akreditace vzdělávacích programů, tajemnice akreditační komise oboru Všeobecné praktické lékařství

224 972 866

Nováková Ivana, Ing.
akreditace vzdělávacích programů, tajemnice akreditačních komisí specializačních (specializované výcviky) a nástavbových oborů

224 972 934

Fafílková Alena, MgA.
akreditace vzdělávacích programů, tajemnice akreditačních  komisí specializačních (specializované výcviky) a nástavbových oborů

224 972 649

Merková Zdeňka, Mgr.
akreditace vzdělávacích programů pro praktickou část aprobační zkoušky, tajemnice akreditačních komisí pro praktickou část aprobační zkoušky, započtení praxe na neakreditovaném pracovišti

224 972 585

Ing. Silvie Kavková
akreditace vzdělávacích programů, tajemnice akreditačních komisí specializačních (specializované výcviky) a nástavbových oborů

224 972 965