S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

ODBORNÍK / ZDRAVOTNÍK

Vytvořeno: 21. 7. 2015 Poslední aktualizace: 21. 7. 2015

 

Tento informační portál Ministerstva zdravotnictví soustřeďuje široké spektrum odborných informací o kvalitě zdravotní péče, o zvyšování bezpečí pacientů, o aktivitách institucí zabývajících se kvalitou, o metodikách hodnocení a trvalém zvyšování kvality péče a o skutečných výsledcích péče v jednotlivých zařízeních.

Informace se týkají především aktivit, které Ministerstvo zdravotnictví realizuje, nebo připravuje. Nicméně, portál bude průběžně poskytovat i informace o aktivitách nestátních organizací, které se problematikou kvality péče zabývají a jejichž činnost ministerstvo podporuje.

Informační portál kvality bude poskytovat potřebné informace, výukové materiály a metodická doporučení všem zdravotnickým zřízením, která se rozhodla pro zavedení a rozvoj programů kvality zdravotní péče a bezpečí pacientů do své činnosti. Paralelně zde funguje i sekce pro laickou veřejnost.

Komu jsou informace především určeny:
  • zdravotnickým zařízením
  • plátcům
  • orgánům státní správy i samosprávy
  • dalším zainteresovaným stranám

 

K čemu mohou být informace využívány:
  • k formování strategie trvalého zvyšování kvality a bezpečnosti zdravotní péče
  • k lepšímu řízení a rozvoji zdravotních služeb
  • k porovnávání (benchmarkingu) poskytovatelů zdravotní péče