Od stigmatu k rovnosti: Mezinárodní konference na téma diskriminace spojené s duševním onemocněním

Vytvořeno: 5. 9. 2016 Poslední aktualizace: 5. 9. 2016

Pozvánka na mezinárodní konferenci na téma diskriminace spojené s duševním onemocněním „Od stigmatu k rovnosti“

15. října 2016, 9:30-17:00, Praha
 

Stigma spojené s duševním onemocněním je v naší společnosti široce přítomné. Ovlivňuje osoby žijící s duševním onemocněním v mnoha oblastech jejich každodenního života a vytváří bariéry, které mohou být větší zátěží než choroba samotná. Stigmatizace způsobuje obtíže v osobním a rodinném životě, v přístupu k patřičné zdravotní péči, na pracovním trhu a v přístupu k veřejným statkům, i v oblasti základních lidských práv.

Existuje však řada intervencí, jejichž aplikací je možné stigmatizaci prokazatelně snižovat. Společnou snahou lze stigmatizaci a diskriminaci lidí s tímto handicapem překonat a směřovat k rovnosti a jejich plnému zapojení do společnosti.

Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, King’s College London a Association for the Improvement of Mental Health Programmes pořádá jednodenní konferenci, na které bude prezentován současný stav výzkumu v oblasti stigmatizace ve světě a v České republice. Konference představuje výchozí bod pro budoucí spolupráci na snižování stigmatizace ve střední a východní Evropě.

 

Info, program, řečníci a přihlašovací formulář zde