Odborník | Zdravotník

Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2019 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2019 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ


Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů:

Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2019, včetně výše dotace pro rok 2019 v jednotlivých oborech a základních kmenech a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2019. 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 21.12.2018

Poslední úprava: 04.01.2019, 14:57