Občan | Pacient

Protikorupční strategie

Etický kodex

27.03.2018

Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců.

Celý článek

Interní protikorupční programy přímo řízených organizací MZ ČR

31.10.2014

V příloze zveřejňujeme webovém odkazy na aktuální znění interních protikorupčních programů přímo řízených organizací MZ ČR.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa