Občan | Pacient

Oddělení kvality zdravotních služeb

MZ vydalo první oprávnění k provádění externího klinického auditu

23.01.2014

V České republice byla zmocněna první oprávněná osoba dle § 75 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa