Občan | Pacient

Dotační program MZ ČR - Národní program zdraví -projekty podpory zdraví: vyhlášení dotačního výběrového řízení pro rok 2013

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - Sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program zdraví -projekty podpory zdraví “ pro rok 2013.
 
V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit „Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu  Národního programu zdraví - projekty podpory zdraví pro rok 2013“ následující typy organizací:
 
Nestátní neziskové organizace
-občanská sdružení
-účelová zařízení církví
-obecně prospěšné společnosti
- nadace a nadační fondy

2. Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví
3. Orgány samosprávy (města, obce) a organizace v působnosti územních orgánů
4. Ostatní nestátní organizace, tj. právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost
5. Organizace v působnosti jiných resortů než MZ ČR (např. veřejné vysoké školy)

Podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny v Metodice pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví - projekty podpory zdraví pro rok 2013.
 
Přílohy
Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví -projekty podpory zdraví pro rok 2013
Žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu -   Národní program zdraví -projekty podpory zdraví pro rok 2013– formulář
 
Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace – formulář
 
Seznam kódů okresů a krajů ČR
 
Konečný termín pro odeslání Žádosti o poskytnutí dotace  výše uvedeného programu pro rok  2013 je 30.9.2012

V případě Vašich dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:
Jana Lanžová,. MZ ČR, odd. ekonomiky a podpory veřejného zdraví,
tel.: 224 972 911, E-mail: jana.lanzova@mzcr.cz 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 03.07.2012

Poslední úprava: 25.07.2012, 9:03