Občan | Pacient

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2012

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa