Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Udělování autorizací pro profesní kvalifikace podle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

 

Autorizujícím orgánem oprávněným rozhodnout o žádosti je Ministerstvo zdravotnictví příslušné k rozhodování o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí; v případě sporu určuje příslušnost autorizujícího orgánu pro určité povolání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Ministerstvo zdravotnictví má ve své gesci tyto profesní kvalifikace.: manikérka a nehtová designérka, pedikérka, kosmetička, odborník na permanentní make-up, obsluha solária, piercér, tatér, vizážistka

 

Žádost, přílohy a ostatní doklady pro žádosti o autorizaci, pro něž je autorizujícím orgánem Ministerstvo zdravotnictví, v listinné formě žadatel zasílá na adresu:

NCO NZO
AUTORIZACE
Vinařská 6
603 00 Brno

Autorizaci lze udělit pouze pro profesní kvalifikace, pro které je schválen kvalifikační i hodnotící standard, který lze nalézt na webovém portálu Národní soustavy kvalifikací ZDE.

Více informací a příslušné formuláře naleznete na webových stránkách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů ZDE.

 

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 30.04.2015

Poslední úprava: 05.05.2015, 7:53