Občan | Pacient

Závěrečná zpráva o projektu protidrogové politiky MZ realizovaného v roce 2010

Zprávu, včetně vyúčtování, zpracujte za období 1. 1. – 31. 12. 2010. Součástí závěrečné zprávy jsou základní statistická data o projektu, jejichž přehled požadujeme, včetně doplnění jejich interpretace. Požadované informace zpracujte stručně a konkrétně.
Zprávu, včetně vyúčtování, posílejte do 31.1.2011 na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor zdravotních služeb
Alena Freibergová
Palackého náměstí 4
128 01  Praha 2.

Upozornění pro zdravotnická zařízení poskytující substituční léčbu
 
Dle zákona č. 379/2005 Sb. § 20 odst. 2 písm. j) substituční léčba, kterou je krátkodobá nebo dlouhodobá léčba závislosti na návykových látkách, jež spočívá v podávání nebo předepisování látek nahrazujících původní návykovou látku, je prováděna ve zdravotnických zařízeních ambulantní péče pod vedením lékaře; zdravotnická zařízení, která poskytují substituční léčbu, jsou povinna hlásit pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek, zřízeného na základě zvláštního právního předpisu.
Více informací naleznete na http://www.uzis.cz/sites/all/themes/arthemia/logo.png, registraci na https://snzr.uzis.cz/nrulisl/redirectservlet.do

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 11.02.2011

Poslední úprava: 14.02.2011, 15:20