S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Obecné informace o kontrolní činnosti odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Vytvořeno: 16. 12. 2016 Poslední aktualizace: 3. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví, odbor dohledu nad zdravotním pojištěním, v součinnosti s Ministerstvem financí, odborem Rozpočtová politika společensky významných odvětví, provádí kontrolu činnosti zdravotních pojišťoven na základě § 7a odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola probíhá podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2021 byl kontrolou prověřován zejména soulad vnitřních norem zdravotních pojišťoven s právními předpisy a jejich aplikace v praxi, zajištění místní a časové dostupnosti hrazených služeb a s tím související smluvní politika zdravotních pojišťoven a vyřizování podnětů na nedostupnost zdravotních služeb. Pravidelně je součástí kontrolní činnosti také kontrola realizace a účinnosti opatření přijatých k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných předchozí kontrolou.

Výsledkem kontrolní činnosti v roce 2021 jsou následující poznatky:

  • nedostatečná kritéria pro tvorbu sítě smluvních poskytovatelů zdravotních služeb z pohledu jejich místní dostupnosti, neexistence systémového řešení jejich časové dostupnosti;
  • nedostatečná řídící kontrola při posuzování a uzavírání nových smluv s poskytovateli zdravotních služeb;
  • omezená dostupnost některých poskytovatelů zdravotních služeb, zejména v odbornosti stomatologie;
  • smluvní vztah není garancí dostupnosti zdravotních služeb v místě a čase, není k dispozici ucelený přehled o poskytovatelích zdravotních služeb, kteří přijímají nové pacienty;
  • podněty na nedostupnost zdravotních služeb jsou v drtivě většině operativně vyřízeny
    ve prospěch pojištěnců.

Přes uvedené nežádoucí odchylky lze vývoj v řízení jednotlivých systémů včetně vnitřních předpisů zdravotních pojišťoven hodnotit pozitivně.

Informace jsou podávány výhradně z uzavřených kontrol v daném období.