S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

O přístrojové komisi

Vytvořeno: 10. 4. 2018 Poslední aktualizace: 10. 4. 2018

Komise byla zřízena příkazem ministra dne 10. dubna 2014. Komise projednává návrhy na umístění a provoz přístrojové techniky, která je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím výkonů na nich poskytovaných, nebo jde-li o nákup přístrojů s poskytnutím dotace ze státního rozpočtu. Úkolem této komise je především posuzovat efektivitu pořízení přístrojové techniky, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, z hlediska účelnosti jejich pořízení ve vztahu k potřebě dostupnosti těchto prostředků v rámci ČR, při zohlednění jejich efektivního vytížení; obdobně komise posuzuje i nákup nových technologií v rámci systému veřejného zdravotního pojištění. Komise posuzuje žádosti o umístění a provoz přístrojové techniky s pořizovací cenou nad 5 mil. Kč (bez DPH). Komise bere v úvahu jak předpokládanou finanční náročnost investic pro státní rozpočet a veřejné zdravotní pojištění, tak i další kritéria sledovaná v rámci standardního procesu hodnocení zdravotnických technologií. Závěry uvedeného hodnocení jsou ve formě stanovisek zveřejňovány.