NPO: Informace k plánovaným výzvám v oblasti zajištění kybernetické bezpečnosti

Vytvořeno: 2. 10. 2023 Poslední aktualizace: 2. 10. 2023

Ministerstvo vnitra zveřejnilo informace k plánovaným výzvám v oblasti zajištění kybernetické bezpečnosti

Česká republika má v rámci Národního plánu obnovy předjednanou alokaci dodatečných finančních prostředků na zajištění kybernetické bezpečnosti, a to ve výši 7,9 mld. Kč.

Mezi oprávněné žadatele budou patřit:

  1. organizační složky státu (OSS); příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS); státní organizace;
  2. kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji;
  3. obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Více informací je uvedeno zde:

Harmonogram výzev pro komponenty 1.1, 1.2 a 4. 4 Národního plánu obnovy v roce 2023 – Národní plán obnovy (mvcr.cz)