Nový vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Perfuziologie

Vytvořeno: 16. 5. 2023 Poslední aktualizace: 30. 6. 2023

Upozorňujeme, že ve Věstníku MZ č. 7/2023 byl zveřejněn nový vzdělávací program specializačního vzdělávání pro všeobecnou sestru, dětskou sestru, porodní asistentku, zdravotnického záchranáře, biomedicínského technika a biomedicínského inženýraPerfuziologie, kterým se získává specializovaná způsobilost Perfuziolog. Vzdělávací program si můžete stáhnout zde: VP Perfuziologie

Pro realizaci tohoto vzdělávání je třeba požádat o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu specializačního vzdělávání.

Informace k podání žádosti o udělení akreditace: Specializační vzdělávání – akreditace

Termíny jednání akreditační komise: Termíny akreditační komise 2023