Nový vzdělávácí program SANITÁŘ

Vytvořeno: 11. 9. 2020 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Upozorňujeme žadatele o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu SANITÁŘ, že dne 31. července 2020 ve Věstníku MZ č. 8/2020 vyšel nový vzdělávací program.

Akreditovaná zařízení, která mají dosud platnou akreditaci, realizují vzdělávání dle původního vzdělávacího programu, a to do doby platnosti akreditace. Následně je třeba požádat o udělení akreditace na základě aktuálně platného vzdělávacího programu.

Prodloužení akreditace – vzhledem k vydání nového vzdělávacího programu – není možné.