Nový metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu

Vytvořeno: 12. 5. 2023 Poslední aktualizace: 23. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje nový Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu (Věstník MZ č. 7/2023).

Podle tohoto metodického pokynu postupují žadatelé o akreditaci a akreditovaná zařízení, která jsou oprávněná uskutečňovat vzdělávací program certifikovaného kurzu.

Nový Metodický pokyn naleznete zde: Certifikovaný kurz – základní informace