Nový Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu

Vytvořeno: 31. 10. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje nový Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu, kterým se stanoví pravidla přípravy akreditovaného kvalifikačního kurzu. Podle tohoto metodického pokynu postupují žadatelé o akreditaci a akreditovaná zařízení, která jsou oprávněná uskutečňovat vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu.

Přílohy