S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Novela nařízení vlády č. 463/2013Sb., o seznamech návykových látek

Vytvořeno: 26. 2. 2018 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že nařízením vlády č. 30/2018 Sb. bylo novelizováno nařízení vlády
č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Toto nařízení nabývá účinnosti  dnem 8. března 2018.