Nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Laboratorní metody a Laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Vytvořeno: 25. 4. 2023 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Upozorňujeme, že ve Věstníku MZ č. 6/2023 byly zveřejněny nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Laboratorní metody a Laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

Vzdělávací programy si můžete stáhnout zde:

Laboratorní metody

Laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Pro realizaci těchto kvalifikačních kurzů je třeba požádat o udělení akreditace k uskutečňování kvalifikačního kurzu dle platného vzdělávacího programu.

Termíny jednání akreditační komise najdete zde: Termíny akreditační komise 2023

Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu, kterým se stanoví pravidla přípravy akreditovaného kvalifikačního kurzu je zveřejněn zde: Akredtovaný kvalifikační kurz – základní informace