S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Nové hrozby

Vytvořeno: 19. 8. 2016 Poslední aktualizace: 19. 8. 2016

S ohledem na změnu bezpečnostní situace v Evropě i ve světě v posledních letech, a s tím související i vyšší migrací populace z bezpečnostních a ekonomických důvodů, a dále mimo jiné s ohledem na změnu klimatických podmínek s výskytem mimořádných klimatických fenoménů,  může být zdravotnictví konfrontováno se situacemi, které se vymykají běžně zažitým zvyklostem. V návaznosti na tyto nové skutečnosti  i mimořádné události, které by v jejich důsledku mohly vzniknout, musí resort zdravotnictví být připraven adekvátním způsobem k reakci tak, aby nebyla narušena kontinuita poskytování zdravotních služeb z pohledu pacienta a současně nedošlo k ohrožení systému poskytování zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví  z vnějších příčin. V současnosti jsou jako hlavní nové hrozby, které by mohly mít vliv na resort zdravotnictví, vnímány zejména klimatické změny, migrační vlna velkého rozsahu a hybridní hrozby.