S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Nominace na Cenu Makropulos pro rok 2019 jsou vyhlášeny

Vytvořeno: 3. 6. 2019 Poslední aktualizace: 3. 6. 2019

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělí u příležitosti Mezinárodního dne seniorů Cenu Makropulos 2019. Cena bude předána dne 8. října 2019 v 19:30 hod. na Nové scéně Národního divadla v Praze. Poté bude následovat inscenace „Křehkosti, tvé jméno je žena“, jejíž autory jsou Daniel Špinar a soubor současného tance 420People.

Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let. 

V posledních desetiletích se v České republice prodlužuje střední délka života, což vede k rozsáhlým demografickým změnám. Přibývá zejména osob, které se díky zkvalitnění zdravotních služeb, dostupnosti moderních léků a léčebných postupů, dožívají vyššího věku, než bylo možné v minulosti.

Cena Makropulos je proto udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena městu, obci nebo nestátní neziskové organizaci České republiky (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby). Cena není určena pro fyzické osoby.

Cenu Makropulos představuje umělecký předmět (skleněný hranol s pergamenem a pečetí v etuji) symbolizující zaměření ocenění a peněžní šek v hodnotě 300 000,- Kč.

Návrhy na udělení Ceny Makropulos mohou dle nařízení vlády ČR č. 248 ze dne 22. srpna 2007 podávat fyzické a právnické osoby. Ministerstvu zdravotnictví je možné zasílat návrhy na udělení Ceny Makropulos za rok 2019 písemně do 15. srpna 2019, a to na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotní péče,
Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2. Rovněž je možné využít datovou schránku MZ: pv8aaxd.