NHỮNG DỊCH VỤ Y TẾ ĐƯỢC THANH TOÁN TỪ BẢO HIỂM Y TẾ CÔNG CỘNG

Vytvořeno: 11. 12. 2012 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

Các dịch vụ y tế trên lãnh thổ Cộng hòa Séc được thanh toán chủ yếu trên cơ sở bảo hiểm y tế công cộng bắt buộc. Trong trường hợp có hợp đồng lao động thì chủ việc sẽ chuyển vào bảo hiểm y tế  13.5% tiền lương cơ bản, trong đó người làm việc trả 1/3, và chủ việc trả 2/3. Trong một số trường hợp thì bảo hiểm được nhà nước trả (thí dụ trẻ em, người nghỉ hưu v.v.) Người ngoại quốc tham gia bảo hiểm y tế công cộng và có được quyền thụ hưởng cung cấp dịch vụ y tế được thanh toán từ bảo hiểm y tế công cộng như những người đóng bảo hiểm khác nếu như: có thường trú tại Cộng hòa Séc hoặc nếu không có thường trú nhưng là người làm trong biên chế của chủ việc có trụ sở hoặc hộ khẩu thường trú tại Cộng hòa Séc. Những người này có quyền được cung cấp các dịch vụ y tế thanh toán từ bảo hiểm y tế công cộng như những người đóng bảo hiểm khác.

Đó là:

1. điều trị y tế phòng ngừa, theo dõi, chẩn đoán, chữa trị, phục hồi chức năng điều trị, phục hồi chức năng điều dưỡng, giám định, chăm sóc hộ lý, điều trị giảm nhẹ (chăm sóc người bệnh sắp chết, để đảm bảo chữa trị tương xứng với tình trạng của bệnh nhân, không là gánh nặng cho bệnh nhân, và tạo điều kiện cho họ sống chất lượng và đàng hoàng đến cuối đời), chăm sóc sức khỏe cho những người hiến máu, mô, tế bào hoặc nội tạng kết hợp với lấy các nội tạng, trong tất cả các hình thức cung cấp theo luật về các dịch vụ y tế;

2. cung cấp dược liệu, thực phẩm cho mục đích y tế đặc biệt, thiết bị y tế và sản phẩm nha khoa;

3. vận chuyển bệnh nhân và thanh toán chi phí vận chuyển,

4. hiến máu, hiến mô, tế bào và nội tạng phục vụ cho ghép cơ quan cùng những biện pháp cần thiết (bảo quản, cất giữ, chế biến và khám nghiệm);

5. vận chuyển người hiến các cơ quan sống (mô, tế bào và nội tạng phục vụ cho ghép cơ quan) tới nơi và từ nơi hiến hoặc cung cấp dịch vụ y tế liên quan đến lấy cơ quan và thanh toán chi phí vận chuyển;

6. vận chuyển người hiến cơ quan đã chết tới nơi và từ nơi hiến;

7. vận chuyển các mô, cơ quan và tế bào đã được hiến;

8. khám nghiệm người chết và mổ xác kể cả vận chuyển;

9. sinh hoạt cho người đi kèm chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện.

10. dịch vụ y tế liên quan với mang thai và sinh con, mà người mẹ yêu cầu dấu kín cá nhân mình khi sinh nở; bảo hiểm y tế sẽ thanh toán chi phí này, khi nhà cung cấp dịch vụ y tế yêu cầu trên cơ sở số liệu nhận dạng của người được bảo hiểm.

Dịch vụ y tế được thanh toán do cung cấp bởi các nhân viên y tế trong phạm vi trình độ chuyên môn hoặc chuyên khoa thích hợp cho việc hành nghề y tế.

Dịch vụ y tế được thanh toán do cung cấp trong các phòng khám và bệnh viện, và trên cơ sở hợp đồng giữa nhà cung cấp dịch vụ y tế và hãng bảo hiểm y tế của bệnh nhân sẽ được hãng bảo hiểm y tế này thanh toán.

Điều này không liên quan đến các hiệu thuốc, bởi vì bệnh nhân có thể nhận thuốc trong bất cứ hiệu thuốc nào mà không phụ thuộc vào hợp đồng với bảo hiểm y tế. Nhưng đa số đơn thuốc phải do bác sĩ có hợp đồng ký kết với hãng bảo hiểm y tế của bệnh nhân kê đơn.

Chỉ trong trường hợp ngoại lệ thì dịch vụ y tế có thể được cung cấp ở chỗ khác hoặc trong cơ sở mà họ không có hợp đồng ký kết với hãng bảo hiểm y tế của bệnh nhân.

Bệnh nhân đóng góp kinh phí một phần vào thanh toán một số loại dược liệu (thuốc). Các loại thuốc này được chia thành từng nhóm, trong đó mỗi nhóm cần có ít nhất một loại thuốc được thanh toán hoàn toàn từ bảo hiểm y tế.

Bệnh nhân không phải thanh toán các chi phí dược liệu và thiết bị y tế trong thời gian nằm viện, các chi phí này được trả toàn bộ từ bảo hiểm y tế.