S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Nej sestřička Na Maninách

Vytvořeno: 13. 6. 2019 Poslední aktualizace: 21. 7. 2020

V úterý 11. června v Divadle Na Maninách za účasti hlavní sestry ČR paní Mgr. Alice Strnadové, MBA se konal XI. ročník Batist Nej sestřička. Záštitu nad celým večerem přijal ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA a další významní hosté. Náplní večera bylo představení finalistek letošního ročníku a divadelní představení. Cílem této soutěže Nej sestřička je zvyšovat povědomí o práci sester, poděkovat všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich práci a vybrat nejlepšího zástupce nelékařského povolání.