Stanovení nebezpečného výrobku: tužka na rty ARLAN DIE PRINCESS WOOD LIPLINER PENCIL, FUBANG PENCIL TRADE (44m/m – 150m/m), odstín 9

Vytvořeno: 23. 5. 2017 Poslední aktualizace: 23. 5. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

 

tužka na rty ARLAN DIE PRINCESS WOOD LIPLINER PENCIL,

FUBANG PENCIL TRADE (4m/m – 150m/m), odstín 9

EAN: kód neuveden

 

Výrobce dle značení/ Země původu: neuveden

Dovozce dle značení: neuveden

Distributor: nezjištěn

Prodejce: Hung Nguyen Duc, Masarykovo náměstí 6, 752 01 Kojetín, IČO: 66414695                                     (provozovna: POTRAVINY, Masarykovo náměstí 6, 752 01 Kojetín)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – tužku na rty – fialová tužka s plastovou průhlednou nebo stříbrnou krytkou. Na výrobku se nacházejí výhradně cizojazyčné texty identifikující výrobek – značka, název, jmenovitý obsah, nápis SEOUL KOREA a znaky některého z asijských jazyků. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), seznam přísad, datum minimální trvanlivosti, šarže a povinné české texty.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětná fotografie v příloze.

Přílohy