Stanovení nebezpečného výrobku: TMT COSMETICS tužka na oči

Vytvořeno: 21. 3. 2017 Poslední aktualizace: 21. 3. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

TMT COSMETICS® TUŽKA NA OČI Super Qaulity Lip / Eye Liner Pencil

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Duy Ninh Le, Frýdlantská 265, 463 65 Nové Město pod Smrkem, IČO: 49258800                                   (Tržnice, Frýdlantská 265, 463 65 Nové Město pod Smrkem)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – tužku na oči – s plastovými víčky, ořezávátkem a natištěnými texty identifikujícími výrobek, rovněž je uvedeno datum minimální trvanlivosti.  Kosmetický přípravek existuje v různých barevných variantách označených např. 816 SATIN BLUE, 802 SILVER atd. Je prodáván volně.  Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce/dovozce), jmenovitý obsah, šarže, seznam přísad a povinné české texty.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

 

Přílohy