Stanovení nebezpečného výrobku – SŮL DO KOUPELE Levandule/Čokoláda/Eukalypt, 500g

Vytvořeno: 19. 1. 2015 Poslední aktualizace: 19. 1. 2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

1/ SŮL DO KOUPELE Levandule, 500 g, EAN 8594057442019 (kód patří firmě GRANEO s.r.o.)

2/ SŮL DO KOUPELE Čokoláda, 500 g, EAN 8594057442040 (kód patří firmě GRANEO s.r.o.)

3/ SŮL DO KOUPELE Eukalypt, 500 g, EAN 8594057442026 (kód patří firmě GRANEO s.r.o.)

 

Výrobce dle značení/ Země původu: MAURIA HK s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25929771/ Česká republika

Společnost MAURIA HK s.r.o. uvedená na etiketě odmítá jakoukoli spojitost s předmětnými kosmetickými přípravky, není osobou odpovědnou za jejich uvedení na trh. Skutečný výrobce je dosud neznámý.

 

Prodejce: Van Tho Dinh, Sadová 446, 251 01 Nupaky, IČ: 73121801

(prodejna: 1 Jednička, Revoluční 3111/11, 400 01 Ústí nad Labem)

 

Popis: Jedná se o kosmetické přípravky (soli do koupele) balené v cca 11 cm vysokém zářivě zeleném plastovém kelímku se šroubovacím modrým víčkem. Grafická úprava etiket je jednotná, etikety se liší barvou (Levandule – fialová barva, Čokoláda – hnědá barva, Eukalypt – zelená barva). Na etiketách jsou uvedeny čarové (EAN) kódy, patřící cizí firmě (GRANEO s.r.o.). Dále jsou na nich uvedeny pokyny pro skladování výrobku, informace o složení, uvedení firmy MAURIA HK s.r.o. jako výrobce, piktogram použitého materiálu obalu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbol doby trvanlivosti po otevření (piktogram „otevřeného kelímku“).

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit informace o rámcovém složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření. Vzhledem k nepřístupnosti dokumentace výrobků nelze vyloučit skutečnost, že nebyla vůbec vypracována zpráva o jejich bezpečnosti.

 

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy