Stanovení nebezpečného výrobku: STÍNOVACÍ TUŽKA JEL, davis eýe, DOUBLE COLOUR

Vytvořeno: 22. 8. 2016 Poslední aktualizace: 22. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

davis eýe, DOUBLE COLOUR

značení dle dolepené etikety: STÍNOVACÍ TUŽKA JEL – různé odstíny (v závorce vždy uveden EAN kód): 011 fialová (8591098103916), 012 šedobílá (859109810390), 015 modrá (8591098100557), 013 růžová (8591098103947), 010 šedá (8591098103909), 003 modrá (8591098100540), 016 zlatohnědá (8591098100564), 017 modrá 8591098100571, 027 stříbrozlatá (8591098103954), 028 modrá (8591098102018), 037 zelená (8591098102025), 047 černá (8591098404549)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor: Dan Šimorda, Foltýnova 1, 635 00 Brno, IČ: 48518808

Prodejce: Ladislav Zbožínek, Za Mlýnem 1223/55, 750 02 Přerov I – Město

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – dvoubarevnou oboustrannou tužku s ořezávátkem a chránítkem. Na tužce je uveden anglický nápis identifikující výrobek, číslo odstínu a seznam přísad. Na tužku je nalepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, odstínem, čárovým (EAN) kódem a symbolem doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce).

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy