Stanovení nebezpečného výrobku: SEX IN THE CITY (MILLION for men, LUST EAU DE PARFUM, LIGHT, GUESS, C H) (patrně parfémová voda)

Vytvořeno: 20. 5. 2016 Poslední aktualizace: 20. 5. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

SEX IN THE CITY (MILLION for men, LUST EAU DE PARFUM, LIGHT, GUESS, C H)

(dle značení parfém/parfémová voda)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor dle nedostatečných nabývacích dokladů: Ideal production s.r.o., Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 – Nusle, IČ: 29126347 (nedohledatelná firma)

Prodejce: Sy Hon Ta, Fr. Halase 890/21, 370 00 České Budějovice 6

(provozovna: Šimata – textil, obuv, Nové město 23, 374 01 Trhové Sviny)

Popis: Jedná se pravděpodobně o parfémovou vodu různých barev v čirém nebo neprůhledném flakonu se stříbrným či zlatým uzávěrem, s mechanickým rozprašovačem a s nápisem SEX IN THE CITY a s označením tržního druhu. Flakony jsou uloženy v papírové skládačce s nápisy SEX IN THE CITY a MILLION zboku. Na některých flakonech je etiketa s českým textem s chybami (parfem; vyrobek lze aplikovaf na všechny casti tela; nepoizivat na narusenou pokozku zameztevniknuti do oci; nepouzivejte pro deti do 3 let;…) včetně uvedení data minimální trvanlivosti. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah (s výj. druhu LUST), seznam přísad a šarže.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy