Stanovení nebezpečného výrobku: sadu očních stínů, tvářenek a pudrů Golden Beauty®

Vytvořeno: 24. 11. 2016 Poslední aktualizace: 24. 11. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Golden Beauty®, Professional Make-up Artist

značení na krabici: ITEM NO: 8814C-3, EAN: 6954576788142 (neexistuje)

 

Výrobce/Dovozce/Distributor: neuvedeno

Země původu: Čína

Prodejce: Van Hung Tran, Bärensteinská 304/12, 431 91 Vejprty, IČO: 62613952                                                    (prodejna: Potraviny, Tylova 1239/8, 431 91 Vejprty)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – sadu očních stínů, tvářenek a pudrů různých odstínů v plastovém obalu obdélníkového tvaru se zapínáním na cvoček (design zápisníku) s aplikátorem a zrcátkem. Na obalu ani uvnitř sady nejsou uvedeny žádné informace. Na papírové krabici, ve které jsou výrobky uloženy, je uveden název výrobku, seznam přísad očních stínů, data „P.T.D. Date: 2014-05-10“, „EXP.DATE: 2017-05-10“; jmenovitý obsah NET: 33 g, země původu, symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), informace, že finální produkt nebyl testován na zvířatech (piktogram „králík v trojúhelníku“) – takové značení je v rozporu s platnou legislativou. Nejsou totiž přípustná tvrzení, která vyvolávají dojem, že přípravek má zvláštní přínos, přičemž ve skutečnosti tento přínos představuje pouhé dodržení minimálních právních požadavků (takovým minimálním požadavkem je platný všeobecný zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech). Nebyla splněna oznamovací povinnost před uvedením výrobku na trh. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce).

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy