Stanovení nebezpečného výrobku – Sada umělých nehtů OPOOLA 3D Nails Beauty, NO:2612

Vytvořeno: 18. 8. 2014 Poslední aktualizace: 18. 8. 2014

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný výrobek tuto sadu plastových nehtů:

 

OPOOLA 3D Nails Beauty, NO:2612

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor dle faktury: Factoroom s.r.o., Harmonická 1384/13, 158 00 Praha 13 – Stodůlky, IČ: 24193925

Prodejce: Thi Kim Oanh Dau, Chodounského 345/40, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 72700262

(prodejní místo: Svět obuvi a textilu, Předškolní 716/10, 400 30 Ostrava – Výškovice)

 

Popis: Jedná se o sadu plastových nehtů na ruce v různém designu. Balení je tvořeno plastovým sáčkem, ve kterém je 10 ks nehtů a lepidlo v červené tubě. Sáček je připevněn do kartonové košilky. Na přední straně kartonu se nachází název výrobku a jeho kód, na zadní straně je návod k použití a varování v anglickém jazyce.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
odstavce b) článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických přípravcích zakázána v příloze II tohoto nařízení (ref. č. 675), a to dibuthylftalát.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, která nesmí být součástí složení kosmetických přípravků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy