Stanovení nebezpečného výrobku: sada třpytek na nehty OPOOLA, ITEM: 2712

Vytvořeno: 5. 8. 2016 Poslední aktualizace: 5. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

OPOOLATM, ITEM: 2712

značení dle dolepené etikety: False nehty, ITEM NO:BH12005,

EAN: 8891059120052 (kód neodpovídá žádnému existujícímu státu)

(sada třpytek na nehty)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor/ Prodejce: VICECH s.r.o., Kaštanová 1196, 252 42 Jesenice, IČ: 27606449

(prodejní místo: M & T MÓDA, Novinářská 2022, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory)

 

Popis: Jedná se o sadu různobarevných třpytek k nalepování na nehty. Sadu tvoří mj. 5 lahviček se třpytkami a lepidlo v červené tubě (na lepidle je ve složení uveden dibutylftalát). Výrobek je balen do blistru, který je připevněn na karton.  Na kartonu se nacházejí název a kód výrobku a anglické pokyny k použití a varování. Na bílé papírové etiketě je další kód výrobku, chybný „český“ název (False nehty), čárový (EAN) kód neodpovídající žádnému státu, značka shody CE, symbol Zeleného bodu a piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky odstavce b) článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických přípravcích zakázána v příloze II tohoto nařízení (ref. č. 675), a to dibuthylftalát.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, která nesmí být součástí složení kosmetických přípravků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy