Stanovení nebezpečného výrobku: sada panenek se zvířátky EnchanTimals, CARING IS OUR EVERTHING, No.8168

Vytvořeno: 27. 3. 2019 Poslední aktualizace: 27. 3. 2019

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di- 2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

sada panenek se zvířátky EnchanTimals, CARING IS OUR EVERTHING, No.8168

údaje dle značení na dolepené etiketě: Panenky, LT2004-110

EAN: 6975481081685 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: L&T s.r.o., Libušská 319, 142 00 Praha 4 (firma neexistuje)

Distributor: nezjištěn (prodejce neprodložil nabývací doklady)

Prodejce: Van Hoan Bui, Dolejšova 710, 417 05 Osek, IČO: 05633133 (prodejna: Ky-Anh market, Cínovec 284, 415 01 Dubí)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky s obličejem lišky obsahuje DEHP v množství                      20,2 ± 4,0 % hm. a hlava panenky s obličejem zajíce obsahuje DEHP v množství 18,5 ± 3,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastové panenky se zvířecím obličejem a ušima (např. panenka zajíc, panenka liška) s dlouhými vlasy a s barevnými šaty ev. s plastovými zvířátky v balení. Sada dvou panenek je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky jsou obrázky panenek se zvířátky, texty identifikující výrobek (EnchanTimals, CARING IS OUR EVERTHING) a symbol o nevhodnosti výrobku do 3 let (3+ AGES). Na zadní straně skládačky jsou obrázky různých panenek se zvířátky, anglické texty, údaj o zemi původu, dále je zde uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), kód No.8168, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE. Na dolepené etiketě je uveden český text identifikující výrobek (Panenky), kód LT2004-110, neexistující EAN kód, země původu, údaje o dovozci a upozornění v českém jazyce. Dále je zde uveden piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE a symbol Zeleného bodu. Na bočních stranách jsou obrázky panenek se zvířátky a texty identifikující výrobek, na spodní straně skládačky jsou vícejazyčné varovné texty. Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy