Stanovení nebezpečného výrobku: sada panenek Rainbow GIRLS, SPARKLE GIRLS, No.1840

Vytvořeno: 2. 2. 2022 Poslední aktualizace: 2. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
sada panenek Rainbow GIRLS, SPARKLE GIRLS, No.1840

údaje dle značení na dolepené etiketě: PANENKA HRAČKA, LT148

EAN: 6914818403967 (kód neexistuje)

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Dovozce dle značení: LT s.r.o., Libušská 319, Praha 4 (neexistující firma)
Distributor dle nabývacího dokladu: DDD Centrum s.r.o., Dobevská 875/5, 143 00 Praha-Kamýk, IČO: 24312550
Prodejce: Innoshop s.r.o., Husova 51/38, 417 02 Dubí, IČO: 05685141
(prodejna: BUYFOOD, Bohosudovská 603, 417 42 Krupka)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava růžové panenky obsahuje DEHP v množství 21,48 ± 4,30 % hm. a hlava fialové panenky obsahuje DEHP v množství 19,86 ± 3,97 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Sada 4 plastových panenek. Různobarevné panenky vysoké cca 28 cm, s dlouhými barevnými vlasy a šaty. Panenky jsou baleny v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky jsou texty identifikující výrobek (Rainbow GIRLS, SPARKLE GIRLS, Lovely horse, my LiTTLE PONY, HAPPY EVERY DAY) a další texty, obrázek barevné duhy, panenky s duhovými vlasy a poníků a symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ ages). Na zadní straně skládačky je obrázek různobarevných panenek a poníků, texty identifikující výrobek a další texty, údaj o zemi původu, kód No.1840, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, označení shody CE a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na bočních stranách jsou obrázky barevných poníků a anglické texty. Na zadní straně skládačky je dolepená bílá etiketa s uvedeným českým názvem výrobku (PANENKA HRAČKA) a kód LT148. Dále je zde uveden neexistující EAN kód, údaj o zemi původu a dovozci, upozornění v českém jazyce s chybami (Nevhodné pro děti do 3 let! Z důvodů nebezpečí spolknutí) a označení shody CE.

 

Přílohy