S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Stanovení nebezpečného výrobku: Sada nádobí Orchidej, 12 dílů

Vytvořeno: 22. 5. 2017 Poslední aktualizace: 22. 5. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Sada nádobí Orchidej, 12 dílů

BX1501, MC 30619, 75

 

Výrobce/ Země původu: 8G, XIAMEN BONDED GOODS MARKET, BLDG. W. HULI BLVD, XIAMEN/ Čína

Dovozce/Distributor: 3 PAGEN VERSAND, POSTFACH 5001, 5308 85 AACHEN, Německo

Prodejce: CEMOD – CZ s.r.o., Dělnická 390, 532 36 Pardubice – Pardubičky, IČO: 25629662

 

Popis: Sada bílého plastového nádobí ORCHIDEJ dekorovaného obrázkem větvičky orchideje (obsahuje 12 ks nádobí – z toho 4 talíře, 4 dezertní talíře a 4 misky) baleného v bílé papírové skládačce. Na skládačce byla nalepena bílá papírová etiketa s názvem výrobku, cenou a různými kódy. Jiné značení se na výrobku nenachází.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že miska za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 32,12 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy