Stanovení nebezpečného výrobku – sada kuchyňského náčiní Kitchen Tools

Vytvořeno: 13. 1. 2014 Poslední aktualizace: 13. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Kitchen Tools

značení dle vrchní etikety:  EAN: 69324200321286, TV3-128

značení dle prostřední etikety: Item No: QH2060, moi thia chong dinh; sada nabidacka, EAN: 8110206000321

značení dle spodní etikety: ITEM NO: EV02-6, EAN: 6901431376334

 

 

Výrobce/Země původu: neuveden / Čína

Dovozce dle různých etiket: T&V copany s.r.o., 319 Libušká, Praha 4, CZ (neexistující firma) nebo Bohemia Corporation s.r.o., Na zámecké 1518/9, 140  00 Praha 4 – Nusle,

IČ: 27902579 (firma je nedohledatelná)

Distributor: neuveden

Prodejce: Khanh Do Duc, Západní 1134/5, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 65404203, provozovna: Obchodní centrum, náměstí Dr. M. Horákové 13597/7, 360 01 Karlovy Vary

 

 

Popis výrobku: Jedná se o sadu 6 ks černého polyamidového pružného kuchyňského náčiní (obracečka, lžíce, naběračka – plné nebo s otvory), zavěšeného na plastový štítek ze stejného materiálu, opatřený z přední strany barevnou etiketou s anglickým názvem výrobku, uvedením země původu, odolnosti výrobku pro teploty do 210°C, piktogramem možnosti mytí výrobku v myčce a piktogramem výrobku určeného pro styk s potravinami;  z rubové strany třemi vrstvami na sobě nalepených etiket. Výrobek se tedy může nacházet v tržní síti různě značený (viz výše). Z celé sady se uvolňuje výrazný čpavý dráždivý pach.

 

Odůvodnění:  Laboratorními rozbory byla ve výluhu zjištěna přítomnost primárních aromatických aminů. Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 10 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s odstavcem 2 přílohy II. Bylo zjištěno, že se jedná o látku s karcinogenním potenciálem u člověka: 2-naftylamin (CAS No. 91-59-8) a látku s možnými karcinogenními účinky na lidský organismus: o-toluidin (CAS No. 95-53-4) (oboje zejm. na močový měchýř).  Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy