Stanovení nebezpečného výrobku: RUJ, NAIL POLISH, Laky na nehty

Vytvořeno: 18. 4. 2017 Poslední aktualizace: 18. 4. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

RUJ, NAIL POLISH, Laky na nehty

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: nezjištěno

Prodejce: MVD market s.r.o., Prachatická 47, 384 51 Volary, IČO: 05060737

(provozovna: MAXÍK nákup pro celou rodinu, sídliště Vajgar 597, 377 01 Jindřichův Hradec III)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – lak na nehty – různých barev s různobarevnými třpytkami v průhledném skleněném flakónku se šroubovacím plastovým uzávěrem tvaru složeného srdce různých barev. Na flakónu je uveden název výrobku a jeho jmenovitý obsah (13 ml). Na výrobek je dolepena etiketa s popisem funkce výrobku, seznamem přísad (ve formě neodpovídající platné legislativě) a blíže nespecifikovaného data. Na dně flakónu je nalepena etiketa s uvedením čísla odstínu, anglickými nápisy „color“ a „Nail polish“ a dalšími texty v některém z asijských jazyků.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy